MTLS POLAND SPÓŁKA z o.o.

Obsługa celna i portowa

Nasze agencje celne w Gdyni oraz Gdańsku oraz powiązane agencje partnerskie proponują… Państwu pełen pakiet usług, łącznie z pomocą w sytuacjach awaryjnych, kiedy niezbędne jest złożenie towaru w magazynie celnym oraz zabezpieczenie należności celno-podatkowych.

W ramach serwisu celnego świadczymy Państwu następujące usługi:

  • wystawianie dokumentów oraz dokonywanie zgłoszeń celnych we wszystkich procedurach,
  • uiszczanie należności / opłat celnych oraz udzielanie zabezpieczeń długu celnego,
  • reprezentowanie Klienta w zakresie wszelkich wniosków przed UC,
  • pośrednictwo w wystawianiu dokumentów WPT i zgłaszaniu towarów do odpraw celnych ostatecznych w krajach Unii Europejskiej.

MTLS

MTLS POLAND Spółka z o.o.
al. Aleja Krakowska 106
02-256 Warszawa

MTLS POLAND Spółka z o.o.
Tel. +48 22 33 20 900
Fax +48 22 33 20 987
mail: rafal.kopania@mtls.pl 

© MTLS POLAND 2017
Wykonanie: WebReklama.pl